TP-plus »» SATELITNÁ a DVB-T2 TECHNIKA » DIGI SLOVAKIA » Skylink » freeSAT » plustelka

Rozšírená inštalácia

  • je inštalácia, pri ktorej umiestnenie Satelitnej antény alebo množstvo alebo akosť použitého Súvisiaceho príslušenstva (parabola, F konektory, atď..) a najmä kabeláže (CU PE) presiahnu rozsah Základnej (Štandardnej) inštalácie. Cena za použitý nadštandardný materiál je spoplatňovaná osobitne podľa cenníka technika a nie je súčasťou ceny za Základnú (Štandardnú) inštaláciu. Cenu za použitý nadštandardný materiál a zvlášť spoplatňované nadštandardné práce Užívateľ uhrádza v hotovosti bezprostredne po inštalácii sat. zariadenia.
    Konečná cena platená Užívateľom pri zriadení Služby na úrovni Rozšírenej inštalácie sa skladá z ceny za zriadenie Služby Základná (Štandardná) inštalácia a z ceny za nadštandardný materiál, ak bol pri zriaďovaní Služby použitý alebo aj z ceny za zvlášť spoplatňované nadštandardné práce.

Samoinštalácia

  • je vhodná pre účastníka, ktorý disponuje schopnosťami potrebnými pre riadnu inštaláciu sat. zariadení, nevyhnutných pre zriadenie služby. Účastník vykoná inštaláciu sat. zariadení nevyhnutných pre zriadenie služby na vlastné riziko a znáša nebezpečenstvo vzniku škody spôsobenej na zdraví a na veciach, ktoré sú dotknuté vykonanou samoinštaláciou účastníkom.
  • inštalácia antény nemusí byť tak jednoduchá, ako sa na prvý pohľad môže zdať.
  • bez meracieho prístroja nie je možné skontrolovať či je kvalita signálu optimálna s dobrou rezervou.
  • ak požadujete objednanie technika, ktorý vykoná samoinštaláciu za vás. Inštalácia naším technikom je spoplatnená podľa cenníka technika. Novú parabolu, LNB, kabeláž a ďalší materiál, ktorý technik použije pri inštalácii, platíte priamo technikovi na mieste. Použitie materiálu dodaného zákazníkom je vylúčené.


Schéma zapojenia satelitnej antény, STB a TV prijímača pre dvoch účastníkov.

Schéma zapojenia satelitnej antény, STB a TV prijímača